Jak se staví

Průběh stavby roubenky

Jak se staví roubenky a dřevostavby?
Podívejte se na 7 kroků, které vedou k cíli.

Příprava a vlastní roubení domu

V této fázi se ze skládek řeziva vyberou podle délek všechny trámy potřebné ke stavbě domu. Trámy se dovezou do haly, kde se ohoblují přesně rozměří a stavba roubenky může začít…

Na spodní řady domu se používají hranoly z modřínu nebo douglasky, které jsou více smolnaté, tudíž odolnější proti vodě a ostatním povětrnostním vlivům. Na další řady, které jsou více chráněny přesahem střechy se používají smrkové nebo jedlové, případně borové trámy, které mají velmi dobré konstrukční a izolační vlastnosti..

Tato fáze trvá zhruba 14 dní.

Příprava pro elektroinstalaci

Po sroubení obvodových stěn se očíslují jednotlivé trámy, zakreslí se elektrorozvody, průchody jednotlivých kabelů, umístění zásuvek, vypínačů a ostatních spotřebičů a roubenka se může začít dále opracovávat po jednotlivých trámech.

Tato fáze trvá zhruba 2 dny.

Konečné opracování trámů roubenky

Opracování jednotlivých trámů spočívá ve vyfrézování drážek, vysrážení hran trámů – fázování a konečné ruční dočištění trámů.

Tato fáze trvá zhruba 5 dnů.

Broušení domu

Celkové vybroušení domu, probíhá v hale. Trámy se dokonale obrousí ze všech stran, pak se ofoukají stlačených vzduchem a jsou připraveny k nátěru.

Nátěr domu

Trámy se 1 x natírají v hale, kde jsou zajištěny ideální podmínky pro rovnoměrné nanesení ochranné lazury a dokonalé zaschnutí. Po sestavení se dům natírá ještě jedenkrát. Celkové 2 nátěry dokonale ochrání dům na dobu okolo 8 až 10 let.

Tato výrobní část trvá 4 dny.

Výroba krovu a štítů​

Krov se vyrobí a ještě ve výrobní hale se přesně usadí na dům.

Výroba krovu a jeho usazení trvá v průměru 4 dny.

Celková doba výrobní fáze se pohybuje od jednoho a půl do 2 měsíců, podle velikosti a konstrukční náročnosti domu.

Převoz a montáž na staveništi

K přepravě domu je potřeba 2-3 kamiónů. Dům se přiveze na místo stavby a během 3-5 týdnů se sestaví. Tím je dokončena hrubá stavby domu a dům je připraven k dokončení .