Průběh stavby roubenky

Jak se staví roubenky a dřevostavby? Podívejte se na 7 kroků, které vedou ke stavbě vaší vysněné dřevostavby na klíč, nebo klasické roubenky.

Příprava a vlastní roubení domu

Příprava a vlastní roubení domu

V této fázi se ze skládek řeziva vyberou podle délek všechny trámy potřebné ke stavbě domu. Trámy se dovezou do haly, kde se ohoblují přesně rozměří a stavba roubenky může začít...

Na spodní řady domu se používají hranoly z modřínu nebo douglasky, které jsou více smolnaté, tudíž odolnější proti vodě a ostatním povětrnostním vlivům. Na další řady, které jsou více chráněny přesahem střechy se používají smrkové nebo jedlové, případně borové trámy, které mají velmi dobré konstrukční a izolační vlastnosti..

Příprava roubenky

Příprava dřevostavby

Tato fáze trvá zhruba 14 dní.

14 dnů

Příprava pro elektroinstalaci

Po sroubení obvodových stěn se očíslují jednotlivé trámy, zakreslí se elektrorozvody, průchody jednotlivých kabelů, umístění zásuvek, vypínačů a ostatních spotřebičů a roubenka se může začít dále opracovávat po jednotlivých trámech.

Tato fáze trvá zhruba 2 dny.

16 dnů

Konečné opracování trámů roubenky

Konečné opracování trámů

Opracování jednotlivých trámů spočívá ve vyfrézování drážek, vysrážení hran trámů – fázování a konečné ruční dočištění trámů.

Konečné opracování trámů

Tato fáze trvá zhruba 5 dnů.

21 dnů

Broušení domu

Broušení domu

Celkové vybroušení domu, probíhá v hale. Trámy se dokonale obrousí ze všech stran, pak se ofoukají stlačených vzduchem a jsou připraveny k nátěru.

Rozložený dům se přiveze na staveniště a během čtrnácti dnů se kompletně smontuje.

Tato výrobní část trvá 4 dny.

25 dnů

Nátěr domu

Nátěr domu

Trámy se 1 x natírají v hale, kde jsou zajištěny ideální podmínky pro rovnoměrné nanesení ochranné lazury a dokonalé zaschnutí. Po sestavení se dům natírá ještě jedenkrát. Celkové 2 nátěry dokonale ochrání dům na dobu okolo 8 až 10 let.

Nátěr domu

Tato výrobní část trvá 4 dny.

29 dnů

Výroba krovu a štítů

Na roubení navazuje zpracování krovu.

Výroba a usazení krovu

Výroba a usazení krovu

Výroba a usazení krovu

Výroba štítu

Výroba štítu

Výroba štítu

Výroba a usazení krovu se všemi jeho pohledovými částmi

Krov se vyrobí a ještě ve výrobní hale se přesně usadí na dům.

Výroba krovu a jeho usazení trvá v průměru 4 dny.

Celková doba výrobní fáze se pohybuje od jednoho a půl do 2 měsíců, podle velikosti a konstrukční náročnosti domu.

45 dnů

Převoz a montáž na staveništi

K přepravě domu je potřeba 2-3 kamiónů. Dům se přiveze na místo stavby a během 3-5 týdnů se sestaví. Tím je dokončena hrubá stavby domu a dům je připraven k dokončení .

Převoz a montáž na staveništi

Převoz a montáž na staveništi

Převoz a montáž na staveništi

60 dnů

Podívejte se na naše dřevostavby na klíč a roubenky na klíč.